Omaishoidontuki vaatii tarkastelua

Maanantai 10.9.2012 klo 8:01 - Minna Reijonen


 Omaishoidon tarpeellisuuden ja siitä maksettavien korvausten välillä on syvä ristiriita. Tästä työstä maksetaan mielestäni liian pieniä korvauksia. Omaishoidontuen maksamisen vastuun siirtäminen valtiolle on perusteltua.

 Omaishoidontuki on verotettavaa tulo. Tuki voi vähimmillään olla vain 364,35 euroa kuussa. Paljonko vastaavasti maksaisi yhden kuukauden hoitojakso laitoshoidossa. Fakta on, että reilut 300 euroa ei riittäisi alkuunkaan.

 Miten pärjäisimme ilman omaishoitajia? Laitospaikkojen täytyisi olla suurempi. Omaishoitajat ja Läheiset -liitto Ry:n mukaan Suomessa oli vuonna 2010 noin 36000 omaishoitosopimusta. Omaishoitoa tapahtuu lisäksi valtavasti ilman että sopimukseen perustuvaa tukea maksetaan.

 Jos nämä 36000 vanhusta, sairasta tai vammaista sijoitettaisiin 50 hengen hoitokoteihin, tarvittaisiin 720 uutta yksikköä. Rakennukset ovat kalliita investointeja. Hoitokotien ylläpito maksaa. Lisäksi tarvittaisiin koulutettua palkattua hoitohenkilökuntaa.

 Tuen maksaa se kunta, missä hoidettava omainen asuu. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan omaisen hoidon vaativuuden mukaan.

 Kunnat etsivät säästökohteita ja palveluita priorisoidaan. On pitkälti päättäjien tahtotilasta kiinni kuinka korkealle arvoasteikossa on perusturvaan sijoittaminen.

 Kunnista löytyy uskomattoman suuria eroja. Usealle kuntalaisille järisyttävät eroavaisuudet paljastuvat vasta kun tukien tarve on ajankohtainen.

 Omaishoidontuen maksaja voisi olla valtio kuntien sijasta. Mikäli valtio huolehtisi kuntien sijaan perusturvaan liittyvistä korvauksista enemmän, tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi kohtelu olisi turvatumpaa. Ilman omaishoitajia Suomi ei pärjää.

Avainsanat: omaishoidontuki