Kansanäänestys - Ei pelkkää silmänlumetta

Tiistai 17.12.2013 klo 8:59 - Minna Reijonen


   Kaupunkiseutujen kuntien pakkoliitoksissa on noussut keskusteluun kansan tahto. Vaikka nyt tunnutaan olevan kansanäänestyksen kannalla, niin tyrmätäänkö tulevassa laissa samalla kansan mielipide?

   Kuntien asukaslukujen erolla on merkitystä suunniteltaessa kahden kaupungin samanaikaista yhteistä äänestystä.

   Kahden kunnan yhteisessä kansanäänestyksessä tulos on oikeuden mukainen vain, jos yhdistyvien kuntien asukasluku on täysin sama. Näin ei käytännössä olisi koskaan.

   Oletetaan, että toisen kaupungin asukasluku on 10 000 ja toisen 200 000 asukasta.  Kuntalaisten äänestäessä voi tulos olla  täysin erilainen, mikäli kunnat äänestävät yhdessä tai erikseen.

   Oletetaan, että edellä mainittu esimerkki toteutettaisiin yhteisäänestyksenä. Sillloin pienen kunnan äänillä olisi vaikutusta enintään noin reilut viisi prosenttia.

   Jos äänestykset järjestettäisiin erikseen, niin pienen kunnan kuntalaisten mielipiteen painoarvo olisi 50 prosenttia.

   Vaikka pienessä kunnassa kaikki äänestäisivät kuinka yksimielisesti tahansa, niin tuloksen ratkaisisi isompi kunta.

   Koska ennen kuntaliitosta ollaan erillisiä kuntia, pitäisi äänestys mielestäni järjestää kunnissa täysin erillisinä. Olisi helposti laskettavissa, mikä on prosenttiosuuksina äänestyksen tulos.

   Isolla ja pienellä kunnalla tulisi olla päätäntävaltaa liitosasiassa tasan saman verran kummallakin.

   Kansanäänestys kuntaliitoksista on tähän asti ollut neuvoa antavaa. Se tarkoittaa, että päättäjien ei ole ollut pakko kuunnella kuntalaisia, vaikka äänestys olisikin järjestetty. 

   Vasta nyt on herätty äänestyksen merkitykseen. Moni liitos on jo tehty kuntalaisia kuulematta.

    Lakiin olisi pitänyt lisätä jo kauan sitten sitovan kansanäänestyksen järjestäminen liitoksen yhteydessä.

   On tärkeää, että lakiin ei missään tapauksessa tule pykälää, joka mahdollistaa pienen kunnan kaappaamisen isomman hoiviin  äänestyksen turvin vastoin molempien kuntien asukkaiden tahtoa.

   Äänestyksestä ei saa tulla pelkkää poliittista valtapeliä ja silmänlumetta.

     ( Mielipide-tekstini julkaistu Savon Sanomissa 13.12.2013)