Kylätalojen verohuojennuksilla on merkitystä

Tiistai 15.4.2014 klo 20:58 - Minna Reijonen


  Kylätalot voivat parhaimmillaan olla kylien lämminhenkisiä sydämiä. Ne voivat koota kyläläisiä yhteen harrastuksien ja monien muiden asioiden takia. Kylätaloja ylläpidetään yleensä pienillä rahamäärillä. 

  Yleishyödyllisten kiinteistöjen verotuksessa on eroa eri kunnissa. Kyselin aiheesta  muutamien eri kuntien käytäntöjä. Toisissa verotetaan ja toisissa verotuksen osalta voi saada huojennuksia. 

   Haja-asutusalueella voi olla todella iso merkitys sillä, jos kylätalo saa huojennuksen kiinteistöveron osalta.  Asia kannattaa selvittää  kylätalojen osalta myös kuntaliitoksien yhteydessä tapahtuvissa muutoksissa. Käytännöt vaihtelevat.

   Jätin Kuopion valtuustossa aloitteen, jossa esitin, että Kuopion kaupunki päättää jatkossa itse vuosittain yleishyödyllisten kiinteistöjen verohuojennuksista hakemuksien perusteella. Samalla Kuopio peruu huojennuksien päätäntävallan pois verohallinnolta.

   Kiinteistöveron poisto tai huojennus yleishyödylliseltä kiinteistöltä voi mahdollistaa esimerkiksi haja-asutusalueella kylän aktiivista toimintaa myös tulevaisuudessa.

  Eloisa kylä on suurta rikkautta!