Kuntaliitosten irtisanomissuoja - Vähintäänkin ongelmallinen

Keskiviikko 27.8.2014 klo 22:55 - Minna Reijonen


   Pääkirjoituksessa (Savon Sanomat 14.8.)  arvellaan, että hallituksen ja eduskunnan kantti ei nyt riitä puuttua kuntaliitoksien tuomaan irtisanomissuojaan.

   Pääkirjoituksen mukaan esimerkiksi Kuopiossa on jo nyt voimassa viranhaltijoilla huikea 17 vuoden irtisanomissuoja.

   Kuntaliitoksien takaamat irtisanomissuojat tuntuvat vähintäänkin ongelmallisille.

   Vaikuttaa kummalliselle, että jokaisen kuntaliitoksen myötä irtisanomissuojan voimassaolo lasketaan alusta.

   Kuntien rahavarat ovat tiukoilla.  Tilanteesta näyttää muodostuvan kuntien kannalta kestämätön.

   Kuntaliitoksilla pyritään hakemaan tuntuvia säästöjä hallinnon kuluihin. Samalla kuntaliitokset voivat taata jopa kymmenien vuosien irtisanomissuojan.

   Kuntaliitoksissa pitäisi huomioida työvoiman todellinen tarve. Ainakaan vanhusten- tai sairaanhoidon tarve ei vähene.

   Liitoksissa asukasluvun yhteissumma tai kuntalaisten ikärakenne ei muutu miksikään. Työvoimaa hoitopuolella tarvitaan.

   Hallinnon vvähetessä työmääränkin tulisi pienentyä ja näkyä siten työvoiman tarpeessa. Mutta kuinka on käytännössä?

   Missään ei esitetä lukuja siitä, kuinka paljon hallintokulut kuntaliitoksissa aidosti vähenevät. Mahtavatko ne jopa kohota?

   Tuntuu siltä, että kunnista voi muodostua tulevaisuudessa hallintomöhkäleitä, joissa johtajilla on johtajia monessa eri byrokraattisessa portaassa.

   Kuntasäästöjen tarkoituksenmukaisuus tuntuu hämärältä, jos ketjuuntuneiden kuntaliitoksien irtisanomissuojan turvin ei esimerkiksi kalleimmin palkatun työvoiman vähentämistä voida edes harkita.

   Kuntalaisia kohtaan ei ole oikein, jos säästöjä joudutaan hakemaan esimerkiksi omaishoidosta.

   Tuntuu oudolta, ellei kanttia löydy puuttua irtisanomissuojan tuomaan todelliseen ongelmaan.

( mielipidekirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa 27.8.2014 )