Tasapuolinen omaishoidontuki on mahdollinen

Perjantai 5.12.2014 klo 6:39 - Minna Reijonen


   Kelan äskettäin tekemä tutkimus osoittaa mielestäni selvästi omaishoitotuen muutostarpeen.

   Näyttää olevan tarvetta luoda koko Suomeen yhtenäinen ja tasapuolinen omaishoidontukisysteemi. Erot tukien suuruudessa ovat tutkimuksen mukaan olleet isoja.

   Tasapuolinen omaishoidontuki on mielestäni mahdollista vain siirtämällä tukien järjestely kunnilta valtion vastuulle. Tällöin kuntakohtaiset  erot poistuisivat.

   Nykyisin omaishoidontuen suuruus ja tuen saamisen perusteet voivat vaihdella kunnittain.

   Jos kunnan talous on tiukoilla, voi pelkona olla leikkaukset omaishoidontuessa.

   Omaishoidontuen muuttaminen verottomaksi on mielestäni perusteltua.

   Jokainen omaishoitaja tekee isot säästöt yhteiskunnalle toiminnallaan. Se summa, joka maksetaasn omaishoitahoitajalle kuukaudessa, ei välttämättä riittäisi edes yhden päivän kustannuksiin omaisen laitoshoidossa olemiseen.

  Suomi näyttäisi olevan erittäin pahassa pulassa, mikäli omaishoitajia ei olisi käytettävissä.

   Luulen vahvasti, että ilman omaishoitajia Suomessa ei olisi tarpeeksi hoitopaikkoja, joihin hoidettavia omaisia edes voitaisiin sijoittaa. Hoitopaikat tulevat yleensä huomattavasti kalliimmaksi kuin omaishoitajat.

   Omaishoidossa oleva voi tarvita omaishoitajaa vuorokauden jokaisena tuntina. On tärkeää, että omaishoitajien jaksamista edesautetaan vapaapäivillä.

   Kuntaliitoskin voi muuttaa omaishoidontukea, koska tuki ei välttämättä olekaan samanlainen kaikissa kunnissa. Viranhaltijoille kuntaliitos tuntuu takaavan sen, että palkka ei huonone. Mutta näyttää siltä, että omaishoitajia ei tämä "kuntaliitosetuudelta" tuntuva asia koske.

   Hallinnon byrokratiarattaiden kustannuksista olisi mielestäni vara siirtää varoja omaishoitoon. Tasapuolisuuden takaamiseksi omaishoitotuen järjestäminen valtion taholta olisi mielestäni kuntien tahoa parempi vaihtoehto.

   Omaishoitotuen muuttamista kokonaan veromaksi tulee edesauttaa.

 ( kirjoitukseni julkaistu Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 24.11.2014 )