Minnan Blogi

Liito-orava, ehkä ei uhanalainen

Torstai 26.2.2015 klo 6:46 - Minna Reijonen


   Liito-oravan suojelun suuntaviivoja tulisi jatkossa tarkentaa. EU tuntuu arvioivan suojelun tarpeen tarkastelemalla lajin esiintyvyyttä ainoastaan EU:n alueella. Tämä tarkastelu ei anna kuvaa maailmanlaajuisesta tilanteesta.

   Yllättäen maailmanlaajuisesti liito-orava ei kuulu uhanalaisiin tai edes vaarantuneisiin lajeihin. Maailmalla se luokitellaan elinvoimaiseksi lajiksi, jonka kanta on vajaa. Liito-orava on levinneisyyskartan mukaan laajalle levittäytynyt lähes koko Venäjän leveydelle tuhansien kilometrien matkalle. Levinneisyyden pinta-ala on todella suuri.

   EU-maissa liito-oravia esiintyy lähinnä vain Virossa ja Suomessa. EU:n direktiivit ne siten näyttävät sanelevan Suomenkin liito-oravien suojelua. Tulkitaanko liito-orava vielä harvinaisemmaksi lajiksi mahdollisesti pinta-alaltaan suurentuvassa EU:ssa? Näinhän voi käydä, että EU:hun tulevaisuudessa liittyvissä maissa ei esiinny laisinkaan liito-oravia. Silloin saattaa suojelu kiristyä entisestään. Mietityttää, kuinka perusteellisesti suojeltavaksi liito-oravan takia Suomen alueet tulevat.

   Yleensä ihminen näyttää väistävän liito-oravaa. Se on voinut estää hyvinkin merkittävää rakentamista ja tieväylien tekemistä. Metsänomistajat eivät aina ole tyytyväisiä, jos hakkuita suunnitellessa liito-oravan esiintyminen alueella näyttäisi aiheuttavan esteitä suunnitelmille.

   EU:ssa tulisi katsoa enemmän kokonaisuutta.  EU ei ole yhtä kuin koko maailma. Onko oikein, että Suomessa liito-orava kävelee lähes aina ihmisen yli? Luonnon arvostaminen on tärkeää, mutta varsinkin liito-orava-asioissa tarvitaan järkeistämistä.

     ( kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa  5.2.2015 )