Minnan Blogi

Sumutetaanko?

Sunnuntai 15.3.2015 klo 13:40 - Minna Reijonen


   Vaaleissa äänestäjällä on valta kertoa mielipiteensä. On perin kummallista, että kuntavaalien jälkeen vaalitulosta tunnutaan voivan muokata. Jos vaalitulos ei miellytä politiikkoja, tulosta on voitu puliveivata ja näpelöidä mieleisemmäksi.

   Poliittisten ryhmien väliset järjestelyt  voivat johtaa siihen, että vaaliliittoja tehdään runsaampien luottamuspaikkojen kiilto silmissä. Koulun laskentotunnilta opittu yksi plus yksi ei olekaan kaksi. Tulos voi vaihdella.

   Viime kuntavaalien jälkeen tämä realisoitui monessa kunnassa ja kaupungissa. Mitä useampi puolue on kimpassa, sitä enemmän ryhmälle ropisee luottamuspaikkoja.

   Puheenjohtajuudet tuntuvat olevan arvokkaimpia ja halutuimpia paikkoja. Rahalla on vaikutusta. Puheenjohtajat voivat saada vuosipalkkioita ja korotettuja kokouspalkkioita. Samalla tulee läsnäolo-oikeuksia kokouksiin.

   Vaaliliitossa keskenään olevia puolueita kohdellaan paikkajaossa yhtenä ryhmänä. Mitä isompi ryhmä, sen enemmän luottamuspaikkoja on ryhmän sisällä jaossa. Yksittäisen puolueen äänimäärillä tai kannatuksella ei silloin ole liiemmin merkitystä.

   Jos joku puolue jää ulos vaaliliitoista, ei kunnallisia luottamuspaikkoja kyseiselle poliittiselle ryhmälle  paljoa saata herua. Pelin politiikassa taktikointi voi olla kova sana.

   Paikkajaossa tulee mukaan vielä tasa-arvolaki. Mies- ja naiskiintiöihin vedoten joku voidaan pelata ulos.

   Äänestäjä ei voi  vaikuttaa siihen, että hänen antamansa ääni voi hyödyttää myös toistakin puoluetta.  Hänen äänensä voi olla eduksi myös sellaiselle puolueelle, jota hän ei missään tapauksessa halunnut äänestää.

   Liittoa voidaan kutsua tekniseksi vaaliliitoksi. Termi kuulostaa hienolta. Tosiasiassa se on kansan esittämän vaalitahdon sumutusta. Systeemi varmasti hämmentää äänestäjiä.

   Vaikkakin puhutaan teknisistä vaaliliitoista, yllättävän usein äänestykset valtuustoissa menevät niin, että vaaliliitosa keskenään olevat puolueet äänestävät samansuuntaisesti.

   Ideologisessa vaaliliitossa puolueiden ideologiat voivat olla lähellä toisiaan. Teknisessä liitossa ideologiat voivat olla jopa päinvastaisia.

   Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kuntavaalien jälkeiset vaaliliitot kieltämällä äänestäjän äänellä on enemmän painoarvoa. se voi vaikuttaa jopa äänestysprosenttia nostavasti.

   On huomattavasti oikeudenmukaisempi tapa äänestäjiä kohtaan, kun luottamuspaikat jaetaan kunnissa vaalituloksen perusteella ilman vaalien jälkeisiä liittoja. Näin kansan tahto paremmin toteutuu.

   Ensin kysytään kansan tahto. Jos kansan tahto ei ole miellyttänyt, sitä on voitu kunnissa muokata jälkeenpäin mieleiseksi. Tuntuu oudoksuttavalta. Sopupelivaalipelin muuttuminen kansan tahdon mukaiseksi on paikallaan.

 ( kirjoitukseni on julkaistu Savon Sanomissa 7.2.2015 Ajassa-palstalla )