Finnpulpin ympäristövaikutukset selvitettävä ajoissa

Lauantai 23.4.2016 klo 22:08 - Minna Reijonen


Pohjois-Savon ely-keskus ilmoitti äskettäin vaativansa lisäselvityksiä Finnpulpin ympäristövaikutuksista. Ely-keskuksen mukaan Kuopioon suunnitellun biotehtaan vesistö-, melu- ja lähialuevaikutukset vaativat tarkentavaa arviointia lupavaiheessa.

Kuopion Veden liikelaitoksen johtokunta käsitteli 20.1. ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Lausunnossaan johtokunta kiinnitti huomiota jätevesien vaikutukseen ympäristöön. Lausunnossa mainittiin, että jätevesien purkupaikkavaihtoehtojen tarkastelu osalta arviointityö ei ole riittävä.

Kuopion kaupunginhallituksessa käsittelimme suunnitellun tehtaan ympäristövaikutusarviointia helmikuussa. Harri Auvinen (vihr.) esitti kaupungin lausuntoon lisättäväksi tarkentavaa kommenttia liittyen jätevesiin. Auvisen muutosesityksessä esitettiin lisättäväksi lausuntoon, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee varautua mahdollisiin jäteveden ohitustilanteisiin sekä ohitusvesien käsittelyyn niin, että vesistöön ei missään tilanteessa pääse kokonaan käsittelemättömiä jätevesiä.

Kannatin hallituksessa Auvisen esitystä, koska se oli mielestäni  asiallinen. Muutosesitystä ei Kuopion kaupungin lausuntoon lisätty hallituksen siitä äänestäen äänin 8-3. Mielestäni tuo lisäys olisi ollut ihan hyvä.

Mahdollinen Finnpulpin tehdas on tärkeä hanke työllistämisen ja alueen elinvoiman kannalta. Samalla on kuitenkin merkityksellistä huomioida vesistön kunto tulevaisuudessakin. On kaikkien etu, että asiat hoidetaan hyvin alusta asti. Tarvittavat selvitykset kannattaa tehdä perusteellisesti jo tässä vaiheessa. Suomessa on valitettavan ikäviä esimerkkejä, joissa kaikkea ei ole hyvin suunniteltu.

 ( kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa   11.3.2016 )