Potkut yli sadalle valtuutetulle

Keskiviikko 8.3.2017 klo 21:27 - Minna Reijonen


Oletko koskaan miettinyt Kuopion vallan trendiä? Kuinka valta jakaantuu? Tohditko vertailla valtuutettujen ja viranhaltiojoiden määrää? Minne katosivat yli sata valtuutettua Kuopion nykyisten rajojen sisältä?

Maanantaina sinetöitiin merkittävä päätös  valtuuston puheenjohtajan nuijan kopsahtaessa. Tulevan valtuuston koko vahvistettiin. Se on 59 jäsentä.

Tutkiskelin kuntamme kansan valitsemien valtuutettujen määrän vaihteluja.

Yllättävää, että vuosien varrella määrä on vähentynyt jopa kolmasosaan tämän päivän Suur-Kuopion alueella. Kuntaliitokset vaikuttavat tähän.

Kuulemani mukaan Karttulassa ja Vehmersalmella oli molemmissa 21 valtuutettua. Nilsiässä valtuustossa  istui 27 ja Maaningalla 21 henkilöä. Juankoskella oli 27 valtuutettua. Kuopion valtuuston koko on ollut pitkään 59 henkilöä. Tosin se on välillä voinut hiukan vaihdella, riippuen siitä onko kuntaliitoksia tehty vaalien välillä vai ei.

Nopeasti laskettuna ennen viimeisimpiä kuntaliitoksia valtuutettuja on ollut jopa 176 tällä alueella. Luku on suurempi, jos huomioidaan aiemmat Kuopion maalaiskunnan ja Riistaveden liitokset.

On nähtävissä, että kuntalaisten valitsemien päättäjien määrä on supistunut radikaalisti. Hallinnon kulujen väheneminen tuntuu tosin osittain silmänlumeelle, ellei virkakoneistoa muuten voida karsia. Uusia virkanimikkeitä on kehitelty liitoskuntien viranhaltijoille. 

Uskallan väittää, että kuntaliitokset näyttäisivät lisäävän  viranhaltijavaltaa ja kaventavan kansanvaltaa. Onko valtuustolla enää sille kuuluvaa valtaa?

Mikä on ihanteellisin valtuuston koko?

Runsasjäsenisempi valtuusto toisi laajempaa näkemystä. Toisaalta se lisäisi kustannuksia. Suurempi valtuusto voisi tuoda lisää valtuustopaikkoja liitosalueille.

Tai sitten ei.

On mahdotonta sanoa, tulisivatko lisäpaikat suuremmille vai pienemmille ryhmittymille.

Kuopion lähidemokratiamallista kohistaan. Liitosalueille tulevien pitäjäraatien valta ei ole samaa luokkaa kuin valtuuston. Jäsenten valintatapa on erilainen. Tuntuu harmillisille, etteivät kuntalaiset saa äänestää näistä valinnoista.

Yhtä valtuutettua kohti Kuopiossa on noin 1900 kuntalaista. Rautavaaralla vastaava luku on noin sata.

 (kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa  14.12.2016 Ajassa-palstalla)

Avainsanat: Valtuuston koko, kuntalainen