Omaishoidon tuki - Olisiko jo vihdoin aika lopettaa kyykyttäminen?

Keskiviikko 4.10.2017 klo 9:51 - Minna Reijonen

Hämmentävä uutinen (Savon Sanomat 2.10) nosti taas omaishoidon epäkohtia esille. On suorastaan pöyristyttävää, että omaishoidon asioita ei tunnuta saavan kuntoon. Ihmettelen, ettei omaishoidontukea ole muutettu kokonaan verottomaksi.

Viimeisimmäksi otsikoihin on noussut lapsen omaishoitajan asiat. Kelan nettisivuilla oli kerrottu, kuinka uudistettu säännös saattaa johtaa epäoikeudenmukaisiin ja jopa kohtuuttomiin tilanteisiin. Uutisessa mainittiin, että vammaisen lapsen omaishoitajan täytyy lopettaa omaishoidontuki, jotta voi saada ansiotuloon perustuvaa äitiys- tai isyysrahaa.

Positiivista on, että Kelasta on uutisen mukaan oltu yhteyksissä sosiaali- ja terveysministeriöön. Suomen lainsäädännön hitaus huomioiden aikaa muutoksiin saattaa kuitenkin kulua reilumpi tovi.

Omaishoidon tuesta on olemassa laki.

Kuntien päätettävissä käytännössä tuntuu olevan omaishoidontuen tarkka suuruus ja laajuus sekä kriteeritkin. Nämä sitten vaihtelevat kunnittain riippuen päättäjien poliittisista tahtotiloista ja arvostuksista. Suomen eri kunnissa tilanne voi olla erilainen.

Viime vuonna Pohjois-Savossa esimerkiksi Kuopio suunnitteli  vähentävänsä tukeen käytettävää panostusta. Onneksi silloin liian karuilta tuntuvat supistukset  peruttiin. Tähän löytyi puolueilta yhteisymmärrys.

Omaishoidontuki on Kelassa tulkittu ansiotuloksi sosiaali- ja terveysminissteriön mukaan, koska laissa ei ole määritelty, mitä ansiotulolla tarkoitetaan. (Savon Sanomat 2.10.)

Vuonna 2015 kuntaliiton mukaan omaishoidontukea sai noin 45 000 henkilöä. Tuki on mielestäni pieni korvaus tärkeästä ja sitovasta työstä. Vapaiden järjestäminen on tärkeää jo jaksamisen kannaltakin.

Luonnollisesti vaihtoehtoiset hoitopaikat tulisivat yhteiskunnalle kalliimmaksi. Se tuki, joka maksetaan kuukaudessa omaishoitajalle, ei takuulla näyttäisi riittävän kovin moneen laitospäivään hoitolaitoksissa.

Näkisin hyvänä vaihtoehtona, että omaishoidontuki olisi kokonaan verotonta.

Suomi ei kaadu siihen, jos omaishoidon byrokratiaa helpotettaisiin. Omaishoitajien voimavarat saattavat joutua koetukselle byrokratian pyörteissä.

Ongelmissa Suomi totisesti olisi, ellei omaishoitajia olisi.

Soten suunnittelussa omaishoidolle on annettava arvoisensa arvostus. Voisi olettaa, että yhdenmukaisuutta olisi tulossa. Mutta vielä kukaan ei varmaksi tiedä, kuinka sote vaikuttaa omaishoitoon. Tai mitä käytännössä tarkoittaa mahdollinen tuleva henkilökohtainen budjetti tässä asiassa? Kun tai jos sote yleensäkään tulee.

 (kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa 3.10.2017)

Avainsanat: omaishoito, omaishoidontuki

Omaishoito -Liian karuja leikkausehdotuksia Kuopion budjetissa

Tiistai 3.1.2017 klo 6:42 - Minna Reijonen

   Kuopion omaishoidon kriteereitä on suunniteltu tarkennettavaksi (Savon Sanomat 12.10). On kohtuutonta, jos tuen rahoitusta pienennettäisiin jopa 28 prosenttia. Tätä 135 000 säästöä ei mielestäni missään tapauksessa saa hakea omaishoidosta.

   Omaishoitajien työ säästää suunnattomasti kaupungin kuluja. Jokainen voi miettiä, kuinka paljon enemmän omaisen laitoshoito maksaisi kuin omaishoitajien pyyteetön työ. 

   Tällä hetkellä omaishoidon tuki on jaettu Kuopiossa kolmeen portaaseen. Jatkuvaa tukea tarvitseville tuki on 409,38 euroa kuukaudessa. Erityistukea tarvitsevien osalta tuen määrä on 818,77 euroa ja erityisen vaativissa tilanteissa 1615,36 euroa kuukaudessa.

   Pienimmillään omaishoidontukea saavilla tuntipalkkio näyttäisi olevan siten vain noin 0,55 euroa tunti. Eli tuki on todella pieni rahallinen korvaus siitä, jos käytännössä työajaksi lasketaan 24 tuntia vuorokaudessa. Olisitko valmis hoitotyöhön sillä palkalla? Tai löytyisikö hoitolaitospaikkoja siihen hintaan?

   Monilta omaishoitajilta on tullut  asillista palautetta vapaapäivien vähyydestä. Samalla palautetta on tullut siitä, että hoitajia olisi hyvä saada helpommin kotiin  vapaapäivien ajaksi. Varsinkin muistisairaille voi tuntua vaikealle sopeutua tilapäisesti uuteen ympäristöön. Myös hoitokotipaikkoja on toivottu lisää.

   On suunnattoman tärkeää järjestää omaishoitajille vapaapäivät ja lepohetket. Omaishoitajien keskuudessa monet arvostavat vapaapäivien mahdollisuutta hyvin korkealle. Jaksamiseen on tärkeää panostaa.

  Suomen ja Kuopionkin talous olisi todella ahtaalla, ellei omaihoitajia olisi.

   Toivon todella, että Kuopion talousarvion käsittelyssä kaikilta puolueilta löytyy yhteinen tahtotila kunnioittaa omaishoitoa. Säästöjä voidaan etsiä muualta. Tuen myöntämisen kriteerit tuntuvat varsin tiukoilta jo nyt.

   Uskallan väittää, että kaupungin kannalta olisi paljon tuottavampaa lisätä rahavaroja omnaishoidon tukeen kuin esimerkiksi korottaa luottamushenkilöiden kokouspalkkioita.

( kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa  16.10.2016 )

   

Avainsanat: Omaishoito, Kuopio