Tarvitaanko taas johtajan pesti Kuopioon?

Sunnuntai 26.2.2017 klo 15:01 - Minna Reijonen

  Kuopiossa kaupunginhallitus päätti julistaa Kuopion kaupungin ympäristöjohtajan viran haettavaksi.   Tein kokouksessa muutosesityksen, ettei näin toimittaisi. Miksei tehtävää voisi hoitaa jo nyt Kuopiossa palkkalistoilla olevat johtajat?  Tai eikö todellakaan ympäristöjohtajan tehtäviä voisi jakaa siten, ettei kokonaan uutta johtajaa tarvitsisi pestata?

  Lukuisten kuntaliitosten mukana Kuopion esimiestason henkilökunta on lisääntynyt. Kuntaliitoksissa on tullut viranhaltijoille muhkeita irtisanomissuojia. Tuntuu varsin merkilliseltä, että kuntaliitosten väitetään vähentävän byrokratiaa, muttei johtajien määrä vähene.

  Nykyinen ympäristöjohtaja siirtyy eläkkeelle vuoden alusta.  Parin  vuoden päästä tulee uudistunut maakuntahallinto ja se muuttaa kuntien tehtäviä. Se todennäköisesti vähentää kunnissa myös esimiestason henkilökunnan tarvetta. Eikö juuri eläköitymisen yhteydessä olisi hyvä sauma tarkistella esimiestasonkin virkoja ja kustannuksia kokonaisuuksina?

( kirjoitukseni julkaistu Kuopion kaupunkilehdessä 20.8.2016 )

Avainsanat: Ympäristöjohtaja, Kuopio, virat, byrokratia, johtajat