Odotettuja paljastuksia

Sunnuntai 26.2.2017 klo 15:26 - Minna Reijonen

Voiko sama henkilö neuvotella pöydän molemmilla puolilla? Mistä löytyy tietoa poliittisen henkilön muista luottamustehtavistä? Hyötyykö päätöksentekijä itse omista päätöksistään? Mitkä intressit voivat vaikuttaa virkatehtävien hoitamiseen? Mitä sidonnaisuussäännöksellä tarkoitetaan?

Sama henkilö voi toimia monissa erilaisissa luottamustoimissa. Kun puhutaan sidonnaisuuksista, tarkoitetaan luottamustoimen tai viran hoitamiseen mahdollisesti vaikuttavista asioista. On seikkoja, jotka voivat  vaarantaa päätöksenteon riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Esteellisyys ja jääviysasiat on hyvä muistaa.

Uutta on, että kunnissa sidonnaisuudet tulee jatkossa ilmoittaa. Näin määrää kuntalaki. Tämä säännös otetaan käyttöön tulevan kesäkuun alusta alkaen. Eli pian seuraavien vaalien jälkeen nämä tiedot tulisi löytyä netistä. Ne on pidettävä ajan tasalla. Tarkastuslautakunnalla tulee olemaan tässä iso rooli.

Sidonnaisuusrekistereissä voidaan ilmoittaa päätöksentekijän tai viranhaltijan muut luottamustoimet. Henkilö saattaa toimia eri yhdistyksissä ja säätiöissä. Liiketoiminta, yrityspuolen johtotehtävät  tai sijoitukset huomioidaan. Merkittävä varallisuus tai velka ovat esimerkkejä mahdollisesti ilmoitettavista asioista.

Ilmoitusvelvollisuus koskettaa kunnan-ja kaupunginhallitusten jäseniä. Valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajat ovat myös velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuudet, samoin kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuja tiettyjä tehtäviä hoitavat jäsenet.

Kunnanjohtajat tai pormestaritkaan eivät välty ilmoituksen tekemiseltä. Kokouksien asioiden esittelijöiden sidonnaisuuksia kartoitetaan.

Periaatteessa sidonnaisuuksien ilmoittaminen on ollut jo aiemminkin mahdollista kuntien nettisivuilla. Tämä pitäisi luonnollisesti viedä eteenpäin päätöksenteon kautta.

Ilmoituksia ei vielä monen kunnan sivuilta löydy.

On poikkeuksia. Joissain kunnissa valtuutetut ovat tehneet aloitteita sidonnaisuuksien tuomiseksi julki kansalaisille. Osa päätöksentekijöistä näyttää kertovan omilla kotisivuillaan tietoja  sidonnaisuuksistaan ja muista luottamustoimistaan.

Sidonnaisuuksien julkaiseminen tuo tullessaan tervetullutta avoimuutta kunnalliseen päätöksentekoon. Läpinäkyvyyden parantaminen on vain positiivista.

( kirjoitukseni julkaistu Savon Sanomissa, Ajassa-palstalla 2.11.2016 )

Avainsanat: Poliitikko, sidonnaisuusrekisteri, puolueettomuus